31

Ανακαίνιση μπάνιου με αλλαγή σωληνώσεων και γκρέμισμα παταριού.